^pwrót do góry
Get Adobe Flash player

Cele

 

Świetlica Szkolna 2014/2015Głównym celem Świetlicy jest:

 • sprawowanie funkcji opiekuńczej i wychowawczej,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej,
 • zdobywanie samodzielnych i grupowych doświadczeń przez:
 • działanie,
 • obserwację
 • poznanie dziecka w różnych sytuacjach wychowawczych.

Zajęcia w świetlicy organizowane są tak, aby budziły zainteresowania, rozwijały twórczo, przyczyniały się do zaspakajania potrzeb dzieci oraz przyjemnego, bezpiecznego spędzania czasu pozalekcyjnego.
Poprzez atrakcyjne formy, różnorodność gier, zabaw, prac plastycznych stwarzane są między innymi warunki do odprężenia emocjonalnego, odreagowania negatywnych emocji, poczucia zadowolenia i radości.


JEŚLI CHCESZ:

 • porozmawiać z kolegami
 • w spokoju odrobić lekcje
 • zasięgnąć porady nauczyciela
 • przyjemnie spędzić czas wolny
 • uczestniczyć w różnych zajęciach

...przyjdź do nas!
ZOBACZ JAK SPĘDZAMY CZAS!
Copyright © 2013. Ewa Jaskółka Rights Reserved.